logotype
NOWOŚCI:
24 -02 -2018

Fitness

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

 

Fitness stał się wyrazem nowej formy aktywności fizycznej i nowej filozofii życiowej. Zaczęło się upowszechniać pojęcie "fit" - czyli bycie sprawnym i zdrowym. Nowoczesny fitness jest coraz bardziej wszechstronny i dostępny dla każdego, niezależnie od wieku i sprawności. We wszystkich programach fitness istnieje koncepcja holistycznego, czyli całościowego podejścia do człowieka, pozwalająca na jak największe zaangażowanie się w formy aktywności fizycznej i wykorzystanie ich w stopniu odpowiednim do możliwości.

Fitness - rozumiany jako styl życia - to nie tylko dbałość o sprawność ciała, ale także troska o wszystkie aspekty naszego życia: sposób zachowania, nawyki żywieniowe, aktywność w życiu codziennym, unikanie używek, odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i wypoczynkiem, odporność na sytuacje stresowe, regularność codziennych zajęć i cała gama pochodnych zachowań wpływających na poziom zadowolenia z życia

Angielskie "fit" oznacza być w formie, a dokładniej być w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening. Do poziomu fit należy dochodzić poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej, której cele uzależnione są od: płci, wieku, zainteresowań, potrzeb i poziomu sprawności fizycznej. Pojęcie fitness nie ma jednoznacznego odnośnika; fitness to raczej sposób życia i bycia w formie. Różnorodność rozumienia pojęcia fitness wynika z różnorodności czynników wzajemnie na siebie działających w układzie: człowiek - ruch - środowisko.

Ruch fitness został zapoczątkowany w Stanach na początku lat osiemdziesiątych, skąd rozprzestrzeniał się na kolejne kraje. Zaczęło upowszechniać się pojęcie "fit", czyli bycie dobrym i sprawnym. W Polsce z fitnessem tak naprawdę mamy do czynienia dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych.

Na międzynarodowej konferencji w Birmingham (Wielka Brytania) w 1996 roku podjęto próbę zdefiniowania słowa "fitness" właśnie jako pojęcia ogólnego, utożsamianego z ideologią, a nie z faktem "bycia sprawnym". Można przyjąć następującą definicję.

Fitness to dynamiczny stan /system/ poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej /dla jednostki/ sprawności fizycznej - poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.

Korzyści wynikające z uprawiania form fitness uszeregowano według następujących czynników:

 
- Kompensacyjne
  - Kondycyjne
  - Kształtujące
  - Estetyczne
  - Zapobiegawcze
  - Neutralizujące
  - Zaspakajające
  - Integrujące
  - zabawowe

Krótka historia fitnessu

Pojęcie "fitness" pojawiło się dużo później niż "aerobik" i nie jest to pojęcie tożsame. Początków aerobiku możemy szukać już w latach sześćdziesiątych.

Związane są z nazwiskiem amerykańskiego lekarza, trenera wojskowych jednostek specjalnych - dr Kene-tha Coopera. Opracował on i rozwinął podstawy treningu wytrzymałościowego, mając na uwadze trzy cele:

- wypracowanie kondycji fizycznej jednostki, by mogła przeciwstawić się niekorzystnym efektom siedzącego trybu życia charakterystycznego dla człowieka XX wieku,
- zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność wzmacniania układu krążenia i układu oddechowego,
- udowodnienie, że trening polegający na wzmacnianiu mięśni jest niewystarczający z punktu widzenia ogólnie pojętej sprawności fizycznej, do której dążyć powinien współczesny człowiek.

W 1968 roku dr Cooper wydał książkę pt. "Aerobic", która porwała Amerykanów. W ślad za nią powstały dwie następne: "New Aerobic" i "Aerobic for Women".

Sukces tych pozycji był początkiem aerobikowego boomu w Stanach Zjednoczonych. Teoria i zasady treningu dr Coopera zyskały zainteresowane wielu sławnych osób jak np. Jane Fonda - rozwijając i popularyzując (przy aktywnym zaangażowaniu mediów) tę metodę, po dodaniu muzyki i oprawy estetycznej (np. znane na całym świecie getry i opaski na głowę), ustanowiły podstawy aerobiku dla mas. Sukces przerósł oczekiwania.

Cała Ameryka była pod wrażeniem i ćwiczyła na olbrzymich salach i przed ekranami telewizorów.

Do Europy aerobik trafił na początku lat osiemdziesiątych i przez kilka lat rozwijał się. Potem nastąpił okres stagnacji w związku z osłabieniem popularności tego ruchu na świecie. Wynikła ona z utraty wiary w sam system, który okazał się niedopracowany, źle stosowany, a przez to kontuzjogenny.

Aerobik - mocno krytykowany - uratowała Amerykanka, była tancerka baletowa i właścicielka jednego z pierwszych centrów fitness w USA - Karen Vioght. Opierając się na rezultatach najnowszych badań naukowych przeprowadzonych przez uniwersytety w Los Angeles i San Diego, wprowadziła choreografię, zmniejszając w ten sposób skutecznie obciążenie stawów i sprowadzając na instruktora obowiązek uczenia i zajmowania się podopiecznym. Stało się to na początku lat osiemdziesiątych i wtedy także pojawiło się słowo FITNESS, jako zalążek masowego zjawiska, o którym można mówić dzisiaj.

Jestem Fit

Copyright © 2012  Salon Cwiczen Silowych OLIMP
Designed by VIDIGO